* Dreamcatcher Legendary

"Risto" synt. / dob. 02.08.2015

  • Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
  • Polvet 0/0
  • Sydänauskultaatio: ei sivuääniä, oireeton
  • PLL terve, testattu
  • prcd-PRA terve, testattu
  • vWDII altis (geneettisesti sairas), testattu. Risto on mukana Genoscoperin validaatiotutkimuksessa ja verikokeissa on vWD-tekijän volyymi todettu alhaiseksi.
  • Muuta: 01/2017 - 03/2017 Ristolla on havaittu jonkinlainen lievän sairaskohtauksen kaltainen tila (ns. petit mal seizure) sekä poissaolokohtaus. Riston tilaa seurataan mahdollisten kohtausten uusiutumisen havaitsemiseksi.

* EI JALOSTUSKÄYTÖSSÄ

Risto Kennelliiton jalostustietokannassa