Terveystiedote / Risto

Valitettava tiedote Riston (Dreamcatcher Legendary) tämänhetkisestä terveydentilasta.
23.1. – 20.2. välisenä aikana Ristolla on havaittu kaksi kohtauksen kaltaista tilaa, jossa sen tajunnantila ja käytös eivät ole olleet täysin normaalit.
Asiasta on konsultoitu paikallista eläinlääkäriasemaa sekä neurologiaan erikoistunutta Eläinlääkäriasema Aistia. Aistin ohjeistuksen mukaisesti Ristoa seurataan ja toiminnoista pidetään päiväkirjaa. Mahdollisia tulevia kohtauksia pyritään videoimaan. Mikäli kohtauksia havaitaan muutama lisää, voidaan ryhtyä tutkimuksiin erilaisten neurologisten sairauksien poissulkemiseksi. Tällä hetkellä ei ole eläinlääkärin toimesta todettu muuta kuin, että tila vaikuttaa neurologisessa mielessä epänormaalilta ja oirekuvauksen perusteella saattaa olla lievä epilepsia. Seurantaa ja mahdollisia lisätutkimuksia tarvitaan ennen kuin diagnoosi voidaan tehdä.

Tiedotan lisää Riston tilanteesta, tutkimuksista ja mahdollisesta diagnoosista.

Unfortunate information concerning Risto’s (Dreamcatcher Legendary) current state of health.
Between 23.1. and 20.2. I have noticed him having two seizure-like episodes where his consciousness and behavior haven’t been completely normal.
I have consulted a local veterinarian and Veterinary clinic Aisti, which is specialized in canine neurology. In accordance with Aisti’s guidance Risto’s following actions will be monitored and kept a diary. If more seizures occur, we try to get them on a video. If a few more episodes are noticed, examinations can be undertaken to rule out a variety of neurological diseases. At this point nothing more has been stated by veterinarians than Risto’s condition seems neurologically abnormal and based on description of symptoms could be a case of mild epilepsy. Further monitoring and examinations are necessary before final diagnosis.

I will inform more about Risto’s condition, examinations and possible diagnosis.