Kiinanharjakoirien terveydestä

Tosiasia on, että täydellisen tervettä koiraa ei olekaan – kuten ei ole täydellisen tervettä ihmistäkään. Koira on elävä olento, jonka terveyteen vaikuttaa perimä sekä ympäristö. Rotuna kiinanharjakoira on kuitenkin keskimääräisen terve: Sillä ei esimerkiksi ole äärimmilleen vietyjä rakenteellisia ominaisuuksia, kuten ulkonevia silmiä, lyttyä kuonoa, lyhyitä jalkoja, liioitellun pitkää selkää tai töpöä häntää, jotka voisivat aiheuttaa terveyshaittoja.

Rodulla esiintyy mm. muutamia silmäsairauksia, polvilumpion sijoiltaanmenoa, Legg-Calve Perthestä, epilepsiaa sekä sydänsairauksia. Kiinanharjakoiralla ei ole PEVISA-ohjelmaa eikä pentueen rekisteröintiin edellytetä vanhemmilta terveystutkimuksia. Rodun terveystilanteen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi rotuyhdistyksen jalostussuosituksissa kuitenkin suositellaan terveystarkistuksia silmien, polvien, sydämen sekä geneettisten silmäsairauksien osalta tehtäväksi.

Lue rodun terveydestä rotuyhdistyksen sivuilta.

Rotuyhdistyksen jalostussuositukset

Rotuyhdistys suosittelee pentueen kummallekin vanhemmalle silmäpeilausta, sydänauskultaatiota sekä polvitutkimusta, ja näiden tulosten tulisi olla astutushetkellä voimassa. Silmäpeilauksen ja sydänauskultaation voimassaoloaika on 12kk ja polvitutkimuksen 24kk. Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti yli 3-vuotiaan koiran polvitutkimustulos on voimassa ikuisesti. Jotta terveystutkimuksen tulos on virallinen, tutkittavan koiran tulee olla 12kk täyttänyt. Polvitutkimuksessa arvosanan 2-4 saaneitan koiria ei tule käyttää jalostukseen. Jos luksaatioaste on 1, voi sen yhdistää koiraan, jolla tulos on 0/0.

PLL-geenitestiä suositellaan kaikille jalostukseen käytettäville koirille eikä sairaiksi todettuja tule käyttää jalostukseen. Kantajan voi yhdistää vain terveeseen yksilöön, ja kaikille pennuille suositellaan tehtäväksi geenitesti. prcd-PRA -geenitestillä sairaiksi todettuja koiria ei tule käyttää jalostukseen. Kantajan voi yhdistää vain terveeseen yksilöön, ja kaikille pennuille suositellaan tehtäväksi geenitesti.

On sekä rodun terveenä säilymisen / terveystilanteen edistymisen että suunniteltujen pentujen oman terveyden kannalta äärimmäisen tärkeää tutkia jalostuskoirien terveyttä, jottei jalostukseen käytetä sairaita tai sairauksia periyttäviä yksilöitä edesvastuuttomasti.

Herttileidin kennelissä jalostuskoirat tutkitaan suosituksen mukaisesti silmien, polvien ja sydämen osalta. Jokaiselta kennelin omalta jalostuskoiralta testataan myös PLL. prcd-PRA testataan vähintäänkin niiltä, jotka eivät ole vanhempien perusteella terveitä. Lisäksi jokaiselta omalta jalostuskoiralta otetaan MydogDNA-geenitesti. Siitä on enemmän tietoa alempana.

Silmäpeilaus

Silmäpeilauksessa eläinlääkäri tutkii erilaisia laitteita käyttäen, näkyykö koiran silmässä merkkejä perinnöllisistä silmäsairauksista. Tutkimus ja sen tulos näkyy Kennelliiton jalostustietokannassa. Jos silmissä ei ole löydöksiä, tuloksena lukee "Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia." Löydösten kohdalla on eritelty mikä löydös on kyseessä, ja onko muutos silmissä lievä, kohtalainen vai vakava. Jalostusohjesäännön suosituksen mukaan, mikäli toisella vanhemmalla on todettu silmissä jokin muutos normaalista, suositellaan sitä käytettäväksi jalostukeen vain saman muutoksen suhteen terveen yksilön kanssa. Jalostukseen käytettävältä koiralta ei tule jalostushetkellä olla löydöksiä seuraavista: HC, PLL, PRA, RD asteet 2-3, PHTVL/PHPV asteet 2-6, pigmentary chorioretinopatia, kuivasilmä, glaukooma, mikropapilla eli papillan hypoplasia (pienisilmäisyys), PPM iris-linssi tai PPM iris-sarveiskalvo, ylimääräisten ripsien vakavat muodot (Trichiasis, Distichiasis, Cilia aberranta, Entropion).

Polvitutkimus patellaluksaation (PL) varalta

Eläinlääkäri tutkii koiran polvet (takajaloissa) mahdollisen patellaluksaation varalta. Patellaluksaatio tarkoittaa polvilumpion sijoiltaan menoa eli tilaa, jossa polvilumpio ei pysy urassaan, vaan saattaa luiskahtaa pois paikaltaan. Vika on kääpiökoirilla melko yleinen, periytyvä ja koiralle mahdollisesti kivulias. Tila on synnynnäinen. Polvitutkimuksen tulos näkyy Kennelliiton jalostustietokannassa. Patellaluksaatiota ilmaistaan numeroin 0 - 4, joista 0 on terve ja 4 tarkoittaa pysyvästi pois paikaltaan olevaa polvilumpiota. Jalostukseen ei tule käyttää koiria, joilla luksaatioaste on 2-4. Lievän luksaatioasteen (1) koiraa voidaan käyttää jalostukseen tervepolvisen (0/0) kanssa.

Sydänauskultaatio

Eläinlääkäri kuuntelee koiran sydänäänet stetoskoopilla sivuäänien havaitsemiseksi ja haastattelee omistajalta mahdollisia sydänperäisiä oireita. Sydänauskultaation tulos näkyy Kennelliiton jalostustietokannassa. Mikäli sivuääniä ja oireita ei ole, tuloksena lukee "ei, oireeton". Mikäli sivuääniä kuuluu, tuloksena lukee "kyllä" ja mahdollisesti "oireeton", mikäli kuitenkaan koiralla ei fyysisiä sydänperäisiä oireita ole, sekä sivuäänen aste. Löydetty sivuääni arvostellaan astein I - VI, josta I on lievin. Mikäli jalostuskoiralla on todettu sivuääni, olisi suositeltavaa suorittaa ultraäänikuvaus, jolla selvitetään sivuäänen syy ja mahdolliset sydänsairaudet / vajaatoiminnat.

Muita suosituksia

Kasvattajia suositellaan suhtautumaan harjakoirissa esiintyviin sairauksiin ja vikoihin terveellä tavalla kriittisesti. Sairaita koiria ei tule käyttää jalostukseen, mutta ihan kaikkia sairaiden yksilöiden sukulaisia ei tarvitse sulkea jalostuksesta pois. Ohjeistus on, että sellaisia yhdistelmiä ei uusita, joista on syntynyt sairaita yksilöitä, eikä todettuihin tai epäiltyihin sairauksien kantajiin linjata jalostusta.

Epilepsia on yksi sellainen mahdollisesti kohtalokaskin sairaus, jonka periytymistä ei vielä tunneta ja jota ei voida millään geenitestillä todeta. Jalostuksessa voidaan pyrkiä välttämään yksilöitä / linjoja, joissa tiedetään ilmenevän epilepsiaa.

Geenitutkimukset

Geenitesteillä voidaan todeta monia geneettisiä sairauksia - onko koira niiden suhteen geneettisesti terve, kantaja vai sairas. Geneettisesti terve koira ei kyseiseen sairauteen sairastu eikä periytä sitä jälkeläisilleen. Resessiivisesti periytyvien sairauksien kohdalla myöskään kantaja ei sairastu, mutta voi periyttää sairausgeeniä jälkeläisilleen. Geneettisesti sairas on syntymästään asti sairas tai sillä on alttius jossain elämänsä vaiheessa sairastua.

prcd-PRA vaatii verestä otetun testin. PRA on lyhenne sanoista progressive retinal atrophy ja tarkoittaa etenevää verkkokalvon surkastumaa, joka tuhoaa verkkokalvolta valoa aistivia soluja. Sairaus johtaa sokeutumiseen.

PLL voidaan testata poskisolunäytteestä. PLL on lyhenne sanoista primary lens luxation, suomeksi primääri linssiluksaatio. Sairaus aiheuttaa silmän mykiön eli linssin irtoamisen ja silmänpaineen nousun, ja johtaa sokeutumiseen. Olen kuullut myös kantajien saaneen joissain tapauksissa linssiluksaatio-oireita, mistä syystä vältän PLL-kantajien käyttöä omassa jalostustyössäni.

 

MydogDNA-geenitesti

Genoscoper laboratorion tarjoama MydogDNA-geenitestipaletti otetaan poskisolunäytteestä, ja se sisältää tutkimuksen yli 170 perinnöllisestä sairaudesta ja monesta muusta kasvattajalle tärkeästä ominaisuudesta. Tutkittavia sairauksia on paljon eivätkä suinkaan kaikki esiinny kaikissa roduissa. Testillä on kuitenkin havaittavissa, mikäli jokin uusi tekijä ilmeneekin odottamatta rodussa ja näin välttyä jalostamasta sitä vahingossa eteenpäin.

MydogDNA-geenitestin ottaminen on täysin vapaaehtoista ja sen voi halutessaan otattaa omasta koirastaan kuka tahansa. Rotuyhdistyksen jalostustoimikunta suosittelee geenitestien hyödyntämistä jalostuksen apuna. Vielä toistaiseksi MydogDNA-geenitestin tulokset on luettavissa vain MydogDNA:n omilta sivuilta, jonne jokaisesta testatusta koirasta tulee oma tietokanta.

Harjakoirakasvattajana MydogDNA:n tarjoaamaa minulle tärkeää tietoa on:

  • Silmäsairaudet PLL, rcd3, crd4
  • Hermostosairaus NCL7
  • Munuaissairaus HUU
  • Geneettinen monimuotoisuus ja yksilön geneettinen terveysindeksi
  • Rakenteelliset ominaisuudet (koon, korvien ja kuonon pituuden genotyyppi)
  • Turkin ominaisuudet (pituuden ja kiharuuden genotyyppi)
  • HUOM! Vuodesta 2017 alkaen Genoscoper tarjoaa lisämaksusta MydogDNA-testin yhteyteen myös prcd-PRA-testin!